Panelsamtal/Föreläsare

Panelsamtal Temat ”Karriärvägar och arbetslivserfarenhet” tas upp där fyra alumner från Politices Kandidatprogram/Politices Magisterprogram på Linköpings Universitet berättas om sina karriärer.

Börjar kl 12.15 i C1.

Alumnerna:

Robert Emanuelsson – Senior economist, Sveriges Riksbank

Johan Ottosson – internrevisor, Kriminalvården

Josefin Thoresson – Handläggare, Energimyndigheten

Linda Joelsson – Gruppchef Brottssamordningen, Polismyndigheten

Gästföreläsning: Sida

Kom och träffa en alumn från Politices Kandidatprogram som numera arbetar för Sida, och hör henne berätta om Sidas arbete gällande ”Bistånd och internationellt utvecklingsarbete”.

Föreläsningen äger rum 14.15 i C2.