Adecco

unnamed

Adecco är världens största HR-leverantör och en av Sveriges mest framståendebemanning – och rekryteringsföretag. Vår viktigaste tillgång är du, vår kvalificerade medarbetare. Din arbetsdag kommer att vara varierad med nedslag i många nya branscher, miljöer och system. Din erfarenhetsbank kommer att växa, liksom ditt socialaoch professionella nätverk. Adecco kan erbjuda dig intressanta uppdrag på attraktiva företag, till tjänster som aldrig kommer ut på den öppna marknaden.

Hemsida: www.adecco.se