Akademikerförbundet SSR

AkademikerfSSR 2015 C CMYK

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund, men vi är också ett yrkesförbund. Det innebär att vi arbetar aktivt med att höja statusen på din akademiska kompetens och möjligheterna till professionell yrkesutövning på arbetsmarknaden.

Din kompetens som akademiker är värdefull och vi anser att du ska värderas därefter på arbetsmarknaden. Med 67 000 medlemmar har Akademikerförbundet SSR kraften att påverka samhällsdebatten och arbetar med individuell service som ett stöd för dig i din karriär.

Hemsida: https://akademssr.se/student