Byrån mot diskriminering

Loggan

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Byrån arbetar bland annat med kostnadsfri juridisk rådgivning och medling i ärenden där individer upplever diskriminering, samt med främjande och förebyggande åtgärder genom information och utbildning till olika aktörer. Byrån bedriver en volontärverksamhet där volontärer utbildas två gånger per år där volontärsamordnaren går igenom de olika volontäruppdragen.

Hemsida: www.diskriminering.se