Linköpings Kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Att arbeta inom kommunen är att arbeta för en öppen och välkomnande stad. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping – Där idéer blir verklighet.