Riksrevisionen

Riksrevisionen är den oberoende granskaren av staten. Vi har ett starkt mandat som ger oss rätt att genomföra oberoende granskningar av all statlig verksamhet. Vår granskning bidrar till en effektiv och ansvarfull användning av gemensamma resurser. Dessutom ger den medborgana möjlighet till insyn i statens verksamhet. Vi genomför både effektivitetsrevision och årlig revision. Riksrevisionen har även en omfattande nationell och internationell samverkan inom revisionsområdet och stödjer, genom samarbete med andra revisionsmyndigheter, demokratiarbetet i flera utvecklingsländer