StuFF

stuff_logo_color

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet(StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på. StuFF arbetar både lokalt mot universitet, kommun och region men även nationellt. ”

Hemsida: www.stuff.liu.se