UF

download

Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings Universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen som sådan har ingen aktiv opinionsbildande funktion och tar således inte ställning i politiska frågor utan verkar istället som ett forum för utrikespolitik med avsikt att rymma en bred politisk uppfattning kring ämnet.

Hemsida: http://www.uflinkoping.org/