Unitalent

Unitalent stärker företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom tidsbestämda och skräddarsydda konsultuppdrag. Vi hjälper våra kunder genom att bidra med nya infallsvinklar och kreativa lösningar och ger samtidigt våra konsulter värdefulla erfarenheter för framtiden. Konsultuppdragen varierar i omfattning, från extra arbete ett antal timmar i veckan, till arbete på heltid under en viss period. Vi söker ambitiösa och drivna studenter från alla utbildningsbakgrunder och från alla årskurser.